8 5 261 74 22 info@beatricesnamai.lt

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „Klausau. Jaučiu. Piešiu“

NUOSTATAI

1.  Vaikų piešinių konkurso „Klausau. Jaučiu. Piešiu“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja B. Grincevičiūtės memorialinis butas – muziejus „Beatričės namai“, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.

KONKURSO TIKSLAI

1. Paminėti dainininkės B. Grincevičiūtės 110 – ąjį gimimo jubiliejų.

2. Supažindinti vaikus su B. Grincevičiūtės atliekomis dainomis.

3. Lavinti vaikų kūrybiškumą.

4. Plėsti vaikų supratimą apie dailės ir muzikos ryšį.

KONKURSO DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 3 iki 11 metų (darbai turi būti atlikti, kol vaikui nesuėjo 11 metų). 

DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR TEMA

1. Dalyviai (iš rekomenduojamų 7 muzikinių kūrinių) turi pasirinkti labiausiai patinkančią B.Grincevičiūtės atliekamą dainą ir ją iliustruoti, t. y. nupiešti tai, ką jaučia ar įsivaizduoja, besiklausydami Beatričės balso.

2. Darbas turi būti atliktas ant A4 arba A3 formato popieriaus.

3. Technikos: guašas, akrilas, akvarelė, tušas, koliažas, aplikacijos, įvairios grafikos bei piešimo technikos ir kt.

4.Galimi tiek spalvoti, tiek nespalvoti darbų variantai.

5. Galima piešti kompiuteriu.

VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAI

1.Vertinant darbus, vaikai skirstomi į tris amžiaus grupes: I grupė – 3-5 m.;  II grupė – 6-8 m.; III grupė – 9-11 m.

2.Organizatoriai sudaro vertinimo komisiją iš trijų narių.

3. Vertinimo komisija atsižvelgs į: kūrybiškumą, originalumą, muzikos ir dailės ryšio perteikimą bei savitumą.

4. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrenkami trys nugalėtojai, kurie bus apdovanojami specialiais prizais.

5. Visų dalyvių piešiniai dalyvaus virtualioje parodoje.

6. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai vertinami nebus.

KONKURSO EIGA

1. Konkursas vyks 2021 m. spalio 1 d. – gruodžio 1 d.
Piešiniai elektroniniu formatu pristatomi iki 2021 m. gruožio 1 d.
Rezultatai skelbiami 2021 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.

2. Darbai pristatomi elektroniniu formatu arba registruotu paštu. Ranka pieštus piešinius, prašome nuskenuoti arba kokybiškai nufotografuoti ir prisegti prie laiško pdf formato dokumentu. Piešinių kopijų lauksime:  info@beatricesnamai.lt, originalų – A. Vienuolio g. 12 -1, Vilnius 01104.

3. Elektroniniame laiške arba kitoje piešinio pusėje (priklausomai nuo pasirinkto siuntimo būdo) prašome nurodyti dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, mokyklą ir miestą, iliustruojamo kūrinio pavadinimą. Kitoje eilutėje: atsakingo suaugusio asmens (tėvų ar mokytojo) vardą ir pavardę, telefono nr. ir el paštą.

AUTORIŲ TEISĖS IR DARBŲ PANAUDOJIMAS

 Kiekvienas dalyvis, atsiųsdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo kūrinys galės būti panaudotas ,,Beatričės namų“ nekomercinėms reikmėms, t. y. švietimo ir mokslo tikslais. Piešiniai bus publikuojami muziejaus internetiniame puslapyje bei https://www.facebook.com/beatricesnamai.muziejus/ paskyroje. Publikuojant bus nurodoma visa pateikta kūrinio autoriaus informacija.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Konkurse naudojami kompaktinio disko ,,Vaikų dainos” įrašai. Dainuoja Beatričė Grincevičiūtė.

Fortepijonu skambina Balys Dvarionas ir Aldona Dvarionaitė.